Forsiden

Kalkmalerierne
Hvælvingerne er i 1511 blevet udsmykket med en spændende serie
af kalkmalerier.
Kalkmalerierne er typisk gotiske og stærkt moraliserende.


Præstens billeder
      
 

Gregor Den store                Hieronymus med        
                                          kardinalhat

     

Augustin med det                    Ambrosius med hærfugl
varme hjerte

     
Paulus med sværd                     Andreas med krydskors

   Bartholomæus med kniv                Peter med nøglen
     
 

Menighedens billeder -
til at tage ved lære af

     
Maria med månesegl                 Nådestolen; Gud Fader
og i solgissel
Jesusbarnet er på amen.
Bemærk: spor af
billedstorm efter reformationen
.


   
Sct. Katharina med sværd  
Sct. Barbara med tårn
 

    
Sct. Dorothea med           
blomsterkurv og korsstav   Margaretha med drage

    
Sct. Appolonia                  
 Sct. Agathe

Tårnrummet 
Over kvindedøren     
  
Campeduas mure  
         
Kvinde med bidsel
                                I koret er det populært præstens billeder.
I de fire hvælvfag mod øst ses
Gregor den store ;
Hiernoymus med kardinalhat;
Ambrosius med hærfugl;
og endelig Augustin med det varme hjerte.
I vestfagene ses fire apostle: Paulus med sværdet og Bibelen;
Andreas med sti kors;
Bartholomæus med kniven og
Peter med nøglen.
 

I skibet ses de to centrale hvælvfag tættes på korset to vigtige billeder;
til venstre resterne af en Maria stående i månesegl og i solgissel og oprindelig
med et velsignede Jesus-barn på armen. Dette billede har man i efterreformatorisk tid
søgt at skrabe bort med skrappe midler, for "Maria blev ikkun salig på samme måde
for Kristi skyld af Gud Faders nåde". -
Til højre ses den internationalt faste og genkendelig figur nådestolen;
Gud Fader, der holder den korsfæstede Jesus Kristus i sine arme.
Over Kristi hoved svæver Helligåndsduen.-


Ellers er det øvre fag udsmykket med helgeninder, som man kunne bede til om hjælp
mod brystsyge, tandværk o.s.v. Bemærk tranen med noget der ligner mandshoved med
studenterhue. Den findes lignende i Århus Domkirke, så måske har værkstedet bag
arbejderne virket begge steder. Ivrigt ses de fattiges skytshelgen
Dorothea med blomsterkurv og Barbara med tårnet.
Det er pudsigt, at hun er den eneste, man ikke har begået billedstorm imod,
men måske ikke tilfældigt, for hun beskyttede mod ildebrand og lynild!
 

Mens det altså i det østre fag er det gode, er det i det venstre fag det onde,
så de to hvælvfag slås som det gode mod det onde, symboliseret i tranernes kamp med
Pygmæerne i det ene hvælvfag. - Dette fag viser i øvrigt de syv katolske dødssynder,
som skulle slettes ved passende bod, hvis man ikke ville i luerne.
 

Læser vi disse kalkmalerier med uret begyndende i nordvestre fag er det;
skyggefoden for utugten,
bukkehornshovedet for dovenskab,
hundehovedet for misundelsen,
kentauren for vreden,
havfruen for vellysthed og forfængelighed
1. blemmya med portemonais og knortekæp for gerrighed,
2. blemmya med de store hugtænder for frådseri.
Tranernes kamp mod Pygmæerne

De os i dag fremmede skikkelser er hentet fra Mandevilles rejer og Schedels Weltkronik
og brugt til at illustrere en til skikkelsen passende dødssynd.
 

Over kvindedøren ses en kvinde, som har fået lagt bidsel af den onde selv.
Hendes betydning er ukendt. På tårnrummets nordvæg resterne af en totaludsmykning
af tårnrummet. Bag Campeduas mure sidder Cleolines forældre og lytter til tårnblæserne,
 der forkynder, at Sankt Jørgen /Georg, har sejret over den farlige drage,
så han kan få sin udkårne Cleoldine. - Kampscenen har været malet på vestvægen
under barokpitafiet, men var dårligt bevaret og er derfor kalket over.

 

Historie

Alter

Kalkmalerier

Kirkelig handlinger

Henvendelse

Menighedsråd

Kirkegården

Kirkebladet

Sognehuset

Koret

Børnekoret

Konfirmander

Minikonfirmander

Kontakt

Links

 

 

 

                                                             

Menighedens billeder -
til advarsel

                        
          Skyggefod                          Bukkehornshovedet                       Hundehovedet               


             

                
          Kentaur                                      Havfruen                                  Knortekæp                    

       
          Fråseri                       Tranernes kamp med Pygmæerne