Forsiden

Historie

Alter

Kalkmalerier

Kirkelig handlinger

Henvendelse

Menighedsråd

Kirkegården

Kirkebladet

Sognehuset

Koret

Børnekoret

Konfirmander

Minikonfirmander

Kontakt

Links

 

 

 

                                                             

Henvendelse vedr.:

Fødsel
Anmeldelse til Kirkekontoret.

HUSK: Fødselsanmeldelse vedlagt forældres dåbs eller navneattest og
evt. vielsesattest afleveres senest 2 dage efter fødslen.

Er forældrene ikke gift kan "Omsorgs- og ansvarserklæring" vedlægges for
anerkendelse af faderskabet.
www.statsamt.dk


Dåb

Anmeldes til Kirkekontoret

Dåb og navngivningAlle skal have et navn i Danmark senest et halvt år efter fødslen.
Får barnet ikke et navn inden for denne frist, risikerer forældrene i sidste ende at få dagbøder.
Navngivningen kan enten ske:

  • ved dåb i folkekirken
  • ved dåb i anden anerkendt trossamfunds kirke
  • ved navngivning (dvs. anmeldelse til fødesognet)
     
Konfirmation

Konfirmationen i folkekirken er en bekræftelse af den pagt, som ved dåben er indgået mellem Gud og et menneske.
Man har ret til at blive konfirmeret, når:
  • man er døbt i folkekirken
  • man har deltaget i konfirmationsforberedelse og er blevet fortrolig med den kristne tro og folkekirkens gudstjeneste.
Forældrene eller indehaverne af forældremyndigheden afgør, om et barn skal konfirmeres.

Tidspunkt
Konfirmationen foregår ved en ordinær gudstjeneste på en af forårets søn- eller helligdage.
Menighedsrådet kan beslutte også at holde konfirmation om efteråret. Konfirmationsdagen fastsættes af præsten.

Sted
Normalt skal man konfirmeres af præsten i det sogn, hvor man bor.
Man kan dog vælge at gå til konfirmationsforberedelse hos en anden præst i folkekirken, hvis præsten samtykker.

 

Bryllup
Anmeldelse til den præst, der skal foretage vielsen.
Prøvelsesattest afhentes på rådhusets vielseskontor.

Ønsker man at blive kirkeligt viet i folkekirken, skal man henvende sig til præsten for at aftale tidspunktet.
Vielsen skal foretages i kirken, medmindre det er umuligt på grund af alvorlig sygdom hos en af parterne.
Man kan blive gift andre steder end i en kirke, hvis biskoppen tillader det.

Vidner
Vielsen skal overværes af mindst to vidner, og den foregår efter et fast ritual.
Efter vielsen udsteder præsten en vielsesattest.

Medlem af folkekirken
Man kan blive kirkeligt viet, hvis mindst én af parterne er medlem af folkekirken.

Kirkelig velsignelse i folkekirken

Et ægtepar, der er borgerligt viet eller har indgået registreret partnerskab, kan få kirkelig velsignelse af enhver præst i folkekirken.
Ønsker man kirkelig velsignelse, skal man henvende sig til den præst, man vil have til at give velsignelsen.

Ritualet
Kirkelig velsignelse gives i en kirke efter et fast ritual
.

Dødsfald/begravelse

Henvendelse til sognets præst.

Anmeldelse af dødsfald

Senest to dage efter dødsfaldet skal kirkekontoret eller sognepræsten i det sogn, afdøde hørte til, have besked.
Det gøres via en dødsanmeldelsesblanket, som fås på kirkekontoret, på sygehuset, hos egen læge eller evt. hos bedemanden.
Her skal man foruden personlige data oplyse, om afdøde var medlem af folkekirken og om ønsker ved begravelsen m.m.

Man kan enten selv udfylde blanketten eller få bedemandens hjælp.
Blanketten sendes derefter til kirkekontoret eller sognepræsten i det sogn, afdøde hørte til,
sammen med kopi af dødsattesten, sygesikringsbeviset, dåbsattesten og en evt. vielsesattest.
Kirken sørger for at give besked om dødsfaldet til de øvrige offentlige myndigheder.
Reglerne gælder uanset afdødes trosretning.

Findes der ingen pårørende til afdøde eller andre nærtstående personer, er det afdødes bopælskommune,
der skal anmelde dødsfaldet, ligesom det også er kommunen, der må påtage sig udgiften til begravelsen.
I en sådan situation vil det også være kommunen, der bestemmer, hvordan begravelsen skal foregå, og kommunen overtager boet.
 

Navneændring
Henvendelse til kirkekontoret.
Se evt.
www.personregistrering.dk