Forsiden

Historie

Alter

Kalkmalerier

Kirkelig handlinger

Henvendelse

Menighedsråd

Kirkegården

Kirkebladet

Sognehuset

Koret

Børnekoret

Konfirmander

Minikonfirmander

Kontakt

Links

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                  

                                      


Dalbyneder kirkegård

Erhvervelse og fornyelse af gravsted:

Henvendelse om erhvervelse af brugsret til gravsted

er - gravstedsret -
og om nedsættelse af kister eller askeurner såvel i nye som i bestående gravsteder,
sker til graveren.

I forbindelse med udlæggelse af gravsted til begravelse
eller urnenedsættelse udfærdiger graveren et gravstedsbrev.

Fredningstiden:

Den tid, hvori en grav skal henligge urørt -
er for kistegrave 25 år.
er for urnegrave 10 år.

Graveren: Peter Hevring Kristensen
Mobil: 40 25 65 07